background

Consultoria de sistemes

T'ajudem a prendre millors decisions i dissenyar una arquitectura de sistemes capaç d'aportar més valor al teu negoci: prepara la teva plataforma TI per créixer.

Parla amb un expert

Consultoria integral i multidisciplinar

Optimització i rendiment

Cada milisegon compte. Treballem per optimitzar el rendiment de la teva infraestructura i així aconseguir temps de resposta més ràpids i un major estalvi de recursos.

Arquitectura TI a mida

Perquè cada projecte és únic, analitzem els seus requisits a nivell de sistemes, xarxa, flux de dades i seguretat per dissenyar una arquitectura feta a mida de les teves necessitats.

Estratègia de creixement

Assegurem que la teva plataforma estigui preparada per seguir el ritme de creixement del teu negoci, eliminant colls d'ampolla i dissenyant la teva arquitectura per poder créixer en qualsevol moment.

Auditories, reunions i testing col·laboratiu

La nostra consultoria destaca pel seu detall, proximitat i per no escatimar en mesures per comprendre les necessitats dels nostres clients. El nostre equip de TI estarà en continu contacte, proposant accions conjuntes que ens permetin obtenir més informació, optimitzar els resultats obtinguts o implementar i supervisar els canvis acordats.

Assessorament en cada etapa del teu projecte

Acompanyem als nostres clients assessorant-los de tu a tu durant tot el seu cicle de vida. El valor clau de la consultoria d' SWPro IT és la seva capacitat d'incidir en cada etapa del projecte, des del disseny fins a les tasques de manteniment i optimització.

Image

Optimitza i perfecciona la teva infraestructura TI

Parla amb el nostre equip assessor i coneix el valor immediat que la nostra consultoria de sistemes aportarà a la teva organització. Coneixement i experiència al servei dels teus projectes.

Contactar